KURIKAN ENERGIA OY INVESTOI LÄMPÖPUMPPUPESURIIN

Kurikan Energia Oy investoi Kurikan lämpölaitokselle BAT-teknologian savukaasupesurin, joka hyödyntää lämpöpumpputeknologiaa. Pesurin toimittaa Caligo Industria Oy ja laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 lopulla. Lämpöpumpputeknologialla varustetulla savukaasupesurilla saavutetaan merkittäviä säästöjä polttoaineissa ottamalla savukaasujen sisältämää energiaa talteen. Parhaimmillaan savukaasujen loppulämpötila on vain noin 35 astetta piipussa. Savukaasupesuri poistaa lähes kokonaan savukaasujen sisältämän rikkidioksidin sekä hiukkaset.

Kurikan lämpölaitoksella käytetään polttoaineena haketta ja turvetta. Investoinnin myötä uusiutuvien polttoaineiden käyttömahdollisuudet laajenevat myös lämmityskaudelle. Investointi nostaa laitoksen lämpötehoa jopa 2,5 MW ja vähentää fossiilista CO2:ta arviolta noin 5 000 – 6 000 tonnia vuodessa.

Caligo Industria Oy on energialaitosten savukaasupesureihin ja savukaasujen hukkalämmön talteenottoon keskittynyt suomalainen teknologiayhtiö, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ranska. Yhtiö on seitsemän toimintavuotensa aikana toimittanut Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alueelle paikallisiin kaukolämpölaitoksiin useita kymmeniä perus- ja lämpöpumppupesureita, joiden hukkalämmön talteenotolla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä kaukolämpöyhtiöissä. Säästöt bioenergialaitosten hakkeen ja turpeen käytössä voivat parhaimmillaan yltää jopa 35-40%:iin vuositasolla, kun käytössä on lämpöpumppupesuri.

kuvituskuva

Lisää artikkeleita