Tietosuoja Kurikan Energia Oy:ssä

Tällä sivustolla kerrotaan niistä periaatteista ja käytännöistä, joita Kurikan Energiassa noudatetaan tietosuojan toteuttamiseksi käsiteltäessä henkilötietoja. Sivustolta löytyvät myös tietosuojaselosteet henkilörekistereistä joita käytämme lämpöpalveluja tuottaessamme ja asiakkaitamme palvellessa.

Rekisterinpitäjä

Kurikan Energia Oy
Y-tunnus 0370685-0
Jousimiehenkatu 3, 61300 Kurikka
Puhelin (06) 450 9700
Sähköposti toimisto(at)kurikanenergia.fi

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa Aila Rätti, aila.ratti(at)kurikanenergia.fi, 040 541 8022

Tietosuojavastaava (Kurikan Kaupunki) Paula Hietikko

paula.hietikko(at)kurikka.fi puhelin 044 735 5427

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja Kurikan Energiassa käsitellään sopimusperusteisten lämpöpalveluiden tuottamiseksi asiakkaille, raportoinnin tekemiseksi ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen Kurikan Energian ja asiakkaan välillä sekä kirjanpitolakiin. 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsiteltäviä henkilötietoja Kurikan Energiassa ovat asiakastiedot, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön tiedot.

Henkilötietojen luovutusten vastaanottajat

Tietoja asiakasrekisteristä siirretään Kurikan Energian raportointijärjestelmiin lämpöpalveluiden tuottamiseksi. Kulutusmittarikohtainen kaukolämmön kulutustieto siirretään Granlund Oy:n energianseurantapalveluun niissä tapauksissa, kun Kurikan Energian asiakas on erikseen solminut energianseurantapalvelusopimuksen Granlundin kanssa ja kun asiakkaan kulutusmittariin ei ole asennettu erillistä pulssikorttia Tietoja rekistereistä ei luovuteta sivullisille. Viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain puitteissa.

Henkilötietojen siirto kolmansin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja rekistereistä ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään. Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä ja yhtiö pyrkii siihen, että säilytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia.

Henkilötietojen suojaaminen

Kurikan Energiassa käytettävät henkilötiedot suojataan huolehtimalla niiden fyysisestä ja teknisestä suojaamisesta määriteltyjen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti, sekä huolehtimalla siitä että tietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle on kartoitettu ja tarvittavat suojatoimet toteutettu. Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietosuojaselosteet

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan Kurikan Energian henkilötietorekisterien yksityiskohtaisempiin tietosuojaselosteisiin.

Asiakasrekisteri >
Tietosuojapyyntö >