Kurikan Energia investoi Ilmajoen lämpölaitokselle

Kurikan Energia Oy investoi Ilmajoen lämpölaitokselle BAT-teknologian savukaasupesurin. Pesurin toimittaa Caligo Industria Oy ja laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2020 lopulla.

Nyt hankittavalla pesurilla käsitellään kaikki kiinteän polttoaineen poltosta muodostuvat savukaasut ja pesuri on mitoitettu 12 MW savukaasukuormalle. Pesuriin on mahdollista tulevaisuudessa liittää lämpöpumppu tehostamaan lämmöntalteenottoa savukaasuista. Savukaasupesurin lämmöntalteenottokyky on noin 20-25 % kattiloiden lämpötehosta. Savukaasupesuri poistaa lähes kokonaan savukaasujen sisältämän rikkidioksidin ja vähentää merkittävästi laitoksen hiukkaspäästöjä.

Ilmajoen lämpölaitoksella käytetään polttoaineena haketta ja palaturvetta. Investoinnin myötä hakkeen käyttömahdollisuudet laajenevat myös lämmityskaudelle. Investointi nostaa laitoksen kapasiteettia noin 1,5-2,0 MW.

Caligo Industria Oy on energialaitosten savukaasupesureihin ja savukaasujen hukkalämmön talteenottoon keskittynyt suomalainen teknologiayhtiö, jonka päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ranska. Yhtiö on seitsemän toimintavuotensa aikana toimittanut Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alueelle paikallisiin kaukolämpölaitoksiin useita kymmeniä perus- ja lämpöpumppupesureita, joiden hukkalämmön talteenotolla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä kaukolämpöyhtiöissä. Säästöt bioenergialaitosten hakkeen ja turpeen käytössä voivat parhaimmillaan yltää jopa 35-40%:iin vuositasolla, kun käytössä on lämpöpumppupesuri.

Lisää artikkeleita